...
see our implemented projects...

PROJECTS REFERENCES MO ATELIER s.r.o.

Pobočka ČSOB Dejvická
Activity: projektové práce, autorský dozor
Investor: Československá obchodní banka a.s.
Pobočka ČSOB Lidická
Activity: studie, projektová dokumentace, inženýrská činnost, autorské dozory, kolaudace
Investor: Československá obchodní banka a.s.
Administrativní budova Kodys
Activity: studie, projektová dokumentace, inženýrská činnost, autorské dozory, kolaudace
Investor: Kodys
Pobočka ČSOB Teplice, Kollárova ulice
Activity: Projektové práce, inženýrská činnost, výkon autorského dozoru na stavbě
Investor: ČSOB a.s.
Parter mezi kostelem sv. Jiřího a objektem H55, Praha 14
Activity: Projektové práce, koordinace několika staveb v místě jejich styku, výkon autorského dozoru na stavbě
Investor: Městská část Praha 14
Pobočka ČSOB Žatec, Oblouková ulice
Activity: Projektové práce, inženýrská činnost, výkon autorského dozoru na stavbě, kolaudace
Investor: ČSOB a.s.

MO ATELIER

ACTIVITIES

REFERENCES

WE SUPPORT

CONTACT

MO ATELIER s.r.o., Procházkova 634/9, 147 00 Praha 4 moatelier@moatelier.eu, www.moatelier.eu
tel. +420 736 246 986, IČ: 24809233

Design & build by Choli