...
nahlédněte na naše zrealizované projekty...

REFERENCE PROJEKTŮ MO ATELIER s.r.o.

BACK

image image image image image image image
Činnost: Projektové práce, inženýrská činnost, výkon autorského dozoru na stavbě
Investor: ČSOB a.s.
Další informace: Na základě požadavků investora jsme vypracovávali dokumentaci na revitalizaci parteru pobočky ČSOB spolu se zkvalitněním a zvětšením samoobslužné 24-hodinové zóny pomocí nového řešení vstupu a parteru a následně zajišťovali vydání stavebního povolení na tuto akci. Součástí činnosti naší kanceláře bylo i zajišťování autorských dozorů.
BACK

MO ATELIER

ČINNOST

REFERENCE

PODPORUJEME

KONTAKT

MO ATELIER s.r.o., Procházkova 634/9, 147 00 Praha 4 moatelier@moatelier.eu, www.moatelier.eu
tel. +420 736 246 986, IČ: 24809233

Design & build by Choli