...
nahlédněte na naše zrealizované projekty...

REFERENCE PROJEKTŮ MO ATELIER s.r.o.

Form Factory Fitness Club Pankrác
Činnost: příprava zakázky, projektové práce, inženýrská činnost, autorské dozory, kolaudace
Investor: Form Factory s.r.o.
Pobočka ČSOB Ligna na Václavském náměstí
Činnost: projektové práce
Investor: Československá obchodní banka a.s.
Pobočka ČSOB Dejvická
Činnost: projektové práce, autorský dozor
Investor: Československá obchodní banka a.s.
Pobočka ČSOB Lidická
Činnost: studie, projektová dokumentace, inženýrská činnost, autorské dozory, kolaudace
Investor: Československá obchodní banka a.s.
Administrativní budova Kodys
Činnost: studie, projektová dokumentace, inženýrská činnost, autorské dozory, kolaudace
Investor: Kodys
Pobočka ČSOB Teplice, Kollárova ulice
Činnost: Projektové práce, inženýrská činnost, výkon autorského dozoru na stavbě
Investor: ČSOB a.s.

MO ATELIER

ČINNOST

REFERENCE

PODPORUJEME

KONTAKT

MO ATELIER s.r.o., Procházkova 634/9, 147 00 Praha 4 moatelier@moatelier.eu, www.moatelier.eu
tel. +420 736 246 986, IČ: 24809233

Design & build by Choli