...
nahlédněte na naše zrealizované projekty...

REFERENCE PROJEKTŮ MO ATELIER s.r.o.

Pobočka ČSOB Lidická
Činnost: studie, projektová dokumentace, inženýrská činnost, autorské dozory, kolaudace
Investor: Československá obchodní banka a.s.
Administrativní budova Kodys
Činnost: studie, projektová dokumentace, inženýrská činnost, autorské dozory, kolaudace
Investor: Kodys
Pobočka ČSOB Teplice, Kollárova ulice
Činnost: Projektové práce, inženýrská činnost, výkon autorského dozoru na stavbě
Investor: ČSOB a.s.
Parter mezi kostelem sv. Jiřího a objektem H55, Praha 14
Činnost: Projektové práce, koordinace několika staveb v místě jejich styku, výkon autorského dozoru na stavbě
Investor: Městská část Praha 14
Pobočka ČSOB Žatec, Oblouková ulice
Činnost: Projektové práce, inženýrská činnost, výkon autorského dozoru na stavbě, kolaudace
Investor: ČSOB a.s.
Prodejní sklady Nehvizdy
Činnost: Projektové práce, Zajištění legislativního rámce pro výstavbu, výkon Autorského dozoru na stavbě, Zajištění kolaudace
Investor: Komerční park Nehvizdy

MO ATELIER

ČINNOST

REFERENCE

PODPORUJEME

KONTAKT

MO ATELIER s.r.o., Procházkova 634/9, 147 00 Praha 4 moatelier@moatelier.eu, www.moatelier.eu
tel. +420 736 246 986, IČ: 24809233

Design & build by Choli