...
nahlédněte na naše zrealizované projekty...

REFERENCE PROJEKTŮ MO ATELIER s.r.o.

BACK

image image image image image image image image image image
Činnost: Projektové práce, koordinace několika staveb v místě jejich styku, výkon autorského dozoru na stavbě
Investor: Městská část Praha 14
Další informace: V úzké součinnosti s investorem jsme připravili dokumentaci, která vhodně vyřešila parter mezi komunitním centrem a kostelem sv. Jiřího při Hloubětínské ulici a následně jsme na tomto projektu vykonávali autorský dozor.
BACK

MO ATELIER

ČINNOST

REFERENCE

PODPORUJEME

KONTAKT

MO ATELIER s.r.o., Procházkova 634/9, 147 00 Praha 4 moatelier@moatelier.eu, www.moatelier.eu
tel. +420 736 246 986, IČ: 24809233

Design & build by Choli