...
nahlédněte na naše zrealizované projekty...

REFERENCE PROJEKTŮ MO ATELIER s.r.o.

BACK

image image image image image
Činnost: Projektové práce, Zajištění legislativního rámce pro výstavbu, výkon Autorského dozoru na stavbě, Zajištění kolaudace
Investor: Komerční park Dobřejovice
Další informace: Na základě požadavků investora jsme zajistili kompletní projektovou dokumentaci a související inženýrskou činnost od prvotního návrhu až do uvedení do provozu
BACK

MO ATELIER

ČINNOST

REFERENCE

PODPORUJEME

KONTAKT

MO ATELIER s.r.o., Procházkova 634/9, 147 00 Praha 4 moatelier@moatelier.eu, www.moatelier.eu
tel. +420 736 246 986, IČ: 24809233

Design & build by Choli