...
nahlédněte na naše zrealizované projekty...

REFERENCE PROJEKTŮ MO ATELIER s.r.o.

BACK

image image image image image image image image
Činnost: Projektové práce, Inženýrská činnost
Investor: Československá obchodní banka, a.s.
Další informace: V rámci této zakázky byla zpracovávána kompletní dokumentace od studie do projektu pro realizaci stavby a dokumentaci skutečného provedení, kompletně zajištěna veškeré stavební povolení a kolaudace.

Kompletní vyřešení nově zřizované pobočky ČSOB. Naše kancelář zajišťovala kompletní projektové práce od studie přes dokumentaci pro povolení stavby, dokumentaci pro výběr dodavatele a prováděcí projekt až po zaměření a projekt skutečného provedení. Dále jsme zajišťovali veškerý legislativní rámec stavby od stavebního povolení až po kolaudaci.

BACK

MO ATELIER

ČINNOST

REFERENCE

PODPORUJEME

KONTAKT

MO ATELIER s.r.o., Procházkova 634/9, 147 00 Praha 4 moatelier@moatelier.eu, www.moatelier.eu
tel. +420 736 246 986, IČ: 24809233

Design & build by Choli