...
dříve než začnete stavět...
2017 - Výstavba haly G a zpevněné plochy pro parkování zaměstnanců v areálu Linde + Wiemann v Břeclavi

MO ATELIER

ČINNOST

REFERENCE

PODPORUJEME

KONTAKT

MO ATELIER s.r.o., Procházkova 634/9, 147 00 Praha 4 moatelier@moatelier.eu, www.moatelier.eu
tel. +420 736 246 986, IČ: 24809233

Design & build by Choli