...
naše činnost...

Od zahájení svého působení se společnost MO ATELIER s.r.o. zabývá zajišťováním veškerých prací ve stavebnictví od přípravy lokality až po kolaudaci.

Tato činnost v sobě zahrnuje:

  • Zjištění vhodnosti lokality nebo objektu pro plánovaný investiční záměr
  • Zajištění veškerých podkladů pro sepsání kupní nebo nájemní smlouvy, znalecké posudky v oboru pozemní stavby, vodohospodářské stavby a ekonomika staveb
  • Zajištění prací spojených s úkony na Katastru nemovitostí - zajištění snímků a výpisů z KN, zajištění vkladů a změn v KN
  • Zajištění geodetického zaměření, hydrogeologického a radonového průzkumu
  • Zpracování veškeré podpůrné a přípravné dokumentace včetně projednání - hlukové studie, studie vlivu na životní prostředí a podobně
  • Zpracování projektové dokumentace od studie do prováděcího projektu a to včetně zaměření stávajícího stavu
  • Inženýrská činnost při získání územního rozhodnutí a stavebního i vodoprávního povolení
  • Technické a stavební dozory investora a zajištění všech náležitostí pro kolaudaci stavby, autorské dozory
  • Výstavba pozemních, dopravních a inženýrských staveb manažerským způsobem
  • Komplexní právní servis

Firma má dnes ve svých řadách sedm stálých pracovníků, kteří tvoří sehraný tým o velikosti, která je početně optimální pro vzájemnou koordinaci prací na projektu. Dále spolupracuje s externími firmami na zajištění vysoce specializovaných požadavků z oblastí souvisejících s předmětem podnikání.

Pružné řízení tohoto kolektivu umožňuje v krátkých časových intervalech zapracovávat případné podněty investora. Veškeré své práce zpracovává na vysoce kvalitním hardwarovém a softwarovém vybavení.Začněte s námi již od přípravy investice, tedy …dříve než začnete stavět.

MO ATELIER

ČINNOST

REFERENCE

PODPORUJEME

KONTAKT

MO ATELIER s.r.o., Procházkova 634/9, 147 00 Praha 4 moatelier@moatelier.eu, www.moatelier.eu
tel. +420 736 246 986, IČ: 24809233

Design & build by Choli