...
nahlédněte na naše zrealizované projekty...

REFERENCE PROJEKTŮ MO ATELIER s.r.o.

BACK

image image image image image
Činnost: Projektové práce, inženýrská činnost, výkon Autorského dozoru na stavbě, dokumentace skutečného provedení
Investor: Obec Čestlice
Další informace: Na základě požadavků investora jsme vypracovávali kompletní projektovou dokumentaci spolu se zajištěním stavebního povolení včetně výkonu autorského dozoru na zřízení ordinace lékaře.
BACK

MO ATELIER

ČINNOST

REFERENCE

PODPORUJEME

KONTAKT

MO ATELIER s.r.o., Procházkova 634/9, 147 00 Praha 4 moatelier@moatelier.eu, www.moatelier.eu
tel. +420 736 246 986, IČ: 24809233

Design & build by Choli