...
nahlédněte na naše zrealizované projekty...

REFERENCE PROJEKTŮ MO ATELIER s.r.o.

BACK

image image image image image
Činnost: Projektové a inženýrské práce
Investor: DINO schools of Prague
Další informace: Na základě našeho návrhu byla formou kompletní rekonstrukce provedena oprava havarijního stavu střechy. Po dobu realizace jsme zajišťovali technický dozor investora.
BACK

MO ATELIER

ČINNOST

REFERENCE

PODPORUJEME

KONTAKT

MO ATELIER s.r.o., Procházkova 634/9, 147 00 Praha 4 moatelier@moatelier.eu, www.moatelier.eu
tel. +420 736 246 986, IČ: 24809233

Design & build by Choli