...
nahlédněte na naše zrealizované projekty...

REFERENCE PROJEKTŮ MO ATELIER s.r.o.

BACK

image image image image image image image image image
Činnost: Inženýrská příprava stavby
Investor: Ministerstvo zemědělství
Další informace: V souladu s požadavky investora byla zpracována projektová dokumentace a zajištěno povolení stavby pro zřízení školky pro 24 dětí z nevyužívaných prostor v objektu Ministerstva zemědělství.
BACK

MO ATELIER

ČINNOST

REFERENCE

PODPORUJEME

KONTAKT

MO ATELIER s.r.o., Procházkova 634/9, 147 00 Praha 4 moatelier@moatelier.eu, www.moatelier.eu
tel. +420 736 246 986, IČ: 24809233

Design & build by Choli