...
wir bemühen uns unterstützen...

MO ATELIER s.r.o. unterstützt...
www.zdravotniklaun.czNaše společnost finančně podporuje obecně prospěšnou společnost Zdravotní klaun.

V současnosti jsou profesionální zdravotní klauni považováni za účinnou součást léčebného procesu. Působí na dětských odděleních ve světě a ve většině vyspělých evropských zemích např. v Rakousku, Německu, Holandsku, Itálii, Dánsku, Belgii, České republice, Maďarsku, Slovinsku a na Slovensku.

Historie myšlenky zdravotních klaunů se datuje do roku 1986, kdy Michael Christensen, ředitel organizace Big Apple Clown Cirkus sdružující profesionální klauny, přišel s nápadem vyzkoušet jejich přítomnost na dětských lůžkových odděleních. Již jako koncept to bylo zavedeno v presbyteriánské nemocnici v New Yorku.

Zjistilo se, že pravidelné návštěvy klaunů přispívají ke zlepšení psychického a tudíž i zdravotního stavu pacientů, a to včetně těžce nemocných. V současnosti jsou profesionální zdravotní klauni považováni za důležitou součást léčebného procesu na dětských odděleních nemocnic nejen v Americe, ale též po celé Evropě.

Hlavní cíle zdravotních klaunů:

  • Zajišťovat návštěvy zdravotních klaunů na dětských a geriatrických lůžkových odděleních v nemocnicích v České republice, tak aby se Zdravotní klaun stal běžnou součástí každé nemocnice
  • Pomáhat ke zlepšení celkového psychického a tím i zdravotního stavu dětí a seniorů hospitalizovaných v nemocnicích, v domovech pro seniory
  • Přispět k uvolnění atmosféry nemocničního prostředí, v domovech pro seniory
  • Udržovat a rozvíjet vysokou profesionalitu návštěv zdravotních klaunů tak, aby jejich návštěvy vhodně doplňovaly léčebné procedury
  • Zajišťovat vzdělávání v oblasti inovativních metod a přístupů, využitelných v prostředí se zvýšeným stresovým faktorem
  • Šířit a medializovat myšlenku zdravotních klaunů jako psychosociálního programu, který je důležitou součástí komplexní léčebné péče

MO ATELIER

AKTIVITÄTEN

REFERENZEN

WIR HELFEN

KONTAKT

MO ATELIER s.r.o., Procházkova 634/9, 147 00 Praha 4 moatelier@moatelier.eu, www.moatelier.eu
tel. +420 736 246 986, IČ: 24809233

Design & build by Choli